İstoç Adak Kurban

11 Nisan , 2022Emre
 İstoç Adak Kurban

Kurbanın Eti Ve Derisi Hakkında Yapılacak Şeyler

İstoç Adak Kurban Adak yoluyla olmayan kurbanın etinden sahibi, zengin olsun olmasın yiyebileceği gibi, fakir olan kimselere de yedirir ve dağıtabilir. Fetva bu şekildedir. Bununla beraber hiç olmazsa üçte birini fakirlere sadaka olarak vermelidir. Ancak orta halli bulunan kurban sahibinin nafakasını temin etmekle mükellef olduğu kimseler çok bulunursa, o halde kurbanın etini onların yemeleri için alıkoyabilir, bu menduptur.

Diğer bir görüşe göre fakir kimse, kurban bayramında kurban olmak üzere satın alıp kestiği hayvanın etinden yiyemez. Çünkü kendisine vacip olmadığı halde böyle kurbanlık alıp kesmesi, bir adak mesabesin de bulunur adak adayan kimse ise adak kurbanının etinden yiyemez. Onu hanımına, anne babasına, dede ve ninelerine ayrıca çocuklarına torunlarına… Ve zengin kimseler yediremez. Yedirirse, kıymetini öder.

Kurbanın sütünden istifade etmek, etini veya postunu satıp parasını almak veya demirbaş olmayacak bir şey ile değiştirmek mekruhtur. Böyle bir şey yapılırsa, kıymetini sadaka olarak vermek lazım gelir. Bundan kasap ücreti de verilmez.

Kurbanın postu sadaka olarak verilir veya ondan seccade veya sofra gibi evde kullanılacak bir şey yapılır İstoç Adak Kurban kesilmeden evvel yünlerini kırkmak mekruhtur. Kırkılacak olursa sadaka olarak verilmelidir. Fakat kesildikten sonra yünü yolunup veya kırkılıp kullanılabilir.

İki üç kimse yanlışlıkla birbirinin kurbanını kesecek olsalar her kesilen hayvan sahibinin kurbanı olmak üzere caiz olur. Bir kimse kendisine emanet edilen bir kurbanı sahibinin izni olmaksızın bayram günü sahibi adına kesecek olsa bunu ödemez. Sahibini kurban kesme vazifesi düşer çünkü buna delaletin izni vardır.

Bir kimse gasp etmiş olduğu bir hayvanı mesela bir koyunu kendi adına kurban kesecek olsa diri olduğu haldeki kıymetini ödemek üzere sahih olur. İstoç Adak Kurban