Güneşli Adak Kurban

15 Nisan , 2022Emre
Güneşli Adak Kurban

Kurbanın Eti Ve Derisi

Güneşli Adak Kurban Bir kimse, kendi malından alıp sevabını vefat etmiş bir kişiye bağışlamak üzere bayram günü kestiği kurban etinden yiyebilir. Başkalarına da verilebilir. Tercih edilen görüş budur. Fakat bir kimse miras bırakan şahsın emri ile onun için keseceği kurban etini yiyemez, bunu tamamen sadaka olarak vermesi lazım gelir. Bir kimse kendisi için tek başına kurban kesmek aldığı bir deve veya sığıra daha sonra altı kimsenin ortak olmasına razı olarak bunu birlikte kurban olarak kesmeleri caiz olur. Ancak bu mekruh olur. O kimse abdini bozmuş sayılır. Ortaklarından alacağı parayı sadaka olarak vermelidir. Bununla beraber o kimse, fakir olduğu takdirde bir görüşe göre başkalarının bu ortaklığına razı olamaz. Çünkü onun keseceği bu kurban, bir adak mesabesindedir. O, bu kurbanı satın almakla kendisine vacip kılmış olur.

Kurban ibadetinin rüknü-temel esası: ıraka-i dem’dir, yani kurbanlık hayvanı boğazlayıp kanını akıtmaktır. Bu olmadıkça, vacip kurbanlık hayvanın kesilmemeksizin sadaka olarak verilmesi caiz olmaz. Fakat alınan kurban hayvanı her nasılsa kesilmeden Güneşli Adak Kurban kesme günleri çıkacak olsa, bunun diri olarak sadaka verilmesi lazım gelir. Çünkü kurbanlık hayvanın boğazlanıp kanının akıtılması, sadaka olarak verilmeye dönüşmüş olur. Bunun etinden sahibi yiyemez.

Bir kurbanı ehli kitap olan gayri müslüm birisinin kesmesi mekruhtur. Mecusinin kesmesi kesmesi ise asla caiz değildir. Fakat bir kurbanın etinden herhangi gayrimüslime hibe yolun ile vermekte bir sakınca yoktur. Güneşli Adak Kurban, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hicretinin ikinci senesinde meşru buyurulmuştur. Bunun meşru olması kitap ile, sünnet ile, icma ile sabittir.

Kurban Şafilere göre tek başına bir şahıs için bir sünneti ayn’dır. Bir aile efradı için ise bir sünneti kifayedir. Ailenin nafakasını temin eden kişi kurban kesince, artık digerlerinden bir sünnet düşer.