Halkalı Adak Kurban

23 Nisan , 2022Emre
Halkalı Adak Kurban

Halkalı Adak Kurban

Halkalı Adak Kurban kurban, bütün ümmetlere meşru kılınmış İslam dininin nişanelerinden sayılan mali bir ibadet şeklidir. Nisap miktarı malı olan her Müslüman’a kesmesi emredilen, asaleten veya vekaleten ifası mümkün olan bir vecibedir. Peygamber efendimiz (s.a.v) kendisine farz olan kurban ibadetini hicretin ikinci yılı emredildikten sonra  her yıl ifa etmiştir. Hatta ümmeti içinde her sene bir kurban kesmistir. Kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplerde müekket sünnettir. Deve Sığır Manda Koyun ve Keçi gibi evcil hayvanların erkeği de dişisi de kurban edilebilmektedir. Devenin beş yaşını bitirmiş, büyük başların iki yaşını doldurmuş üç yaşına basmış koyun ve keçinin ise bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yalnız koyunlarda altı ayının doldurup büyükleri kadar gelişmiş olanlar da kurban edilebilmektedir. Ayrıca kurban edilecek hayvanların sağlıklı, organlarının tam, ağır kusurlardan azade olması gerekmektedir. Bazı hafif kusurlar kurbana engel sayılmamaktadır. Kurban’ın udhiyye , hac, şükür, adak, ceza nafile gibi kısımları vardır.

Tüm kurbanlarda aranan şartlar aynıdır. Kurbanın şartlarını taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Kesildiği zaman kurban vecibesi yerine gelmiş olmaktadır. Etinin yenmesi ve taksimi sonra gelir. Bin dört yüz seneden bu yana ifa edile gelen Halkalı Adak Kurban ibadeti elbette diğer ibadetler gibi kıyamete kadar devam edecektir.

Günümüzde dünden daha farklı fazla bir değişiklik olmamakla beraber günün getirdiği bazı uygulama ve problemlerde bulunmaktadır. Yaşı dolmamış oğlakların adak diye kesilmesi, büyük baş hayvanların suni yemlerle çabuk geliştikleri için iki yaşını doldurmadan kurban edilmeleri , kurban yerine bedelinin ödenmesi tartışmaları, kurban kesilirken şoklama yapılması, kilo ile kurban satılması, şehirleşmenin artmasıyla kurban kesiminde ki zorluklar bazı güncel sorunlardır.Halkalı Adak Kurban için dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.