Şirinevler Adak Kurban

16 Nisan , 2022Emre
Şirinevler Adak Kurban

Kurbanın Cinsi

Şirinevler Adak Kurban Kurbanın semiz olması faziletlidir. Kemikleri içinde iliği kalmamış derecede zayıf veya topallayan, ayağını yere basıp kesileceği yere kadar gidemeyecek halde topal veya aşikar bir halde hasta bulunan bir hayvanda kurban olamaz.

Kurban kesmekle mükellef bir kimsenin satın aldığı kurbanda kusurlardan biri daha sonra meydana gelse, yerine başkasını alıp kesmesi icap eder. Fakat fakir bir kimsenin aldığı kurban, böyle kusurlansa, yine kurban kesilmesi caiz olur yerine başkasını alması icap yeterli olur. Çünkü bu kurban, onun hakkında bir nafileden ibarettir, nafilelerde ise oldukça genişlik müsamaha vardır. (Diğer 3 mezhep imamına göre zengin hakkında da yeterli olur. Başkasını almaya gerek yoktur.)

Zengin kimsenin aldığı kurban, henüz kesilmeden ölse, yerine başkasını alması icap eder. Fakir kimsenin aldığı kurban ölse, başkasını alması lazım gelmez. Zengin kimsenin aldığı kurban, kaybolup veya çalınıp da yerine başkasını kestikten sonra bulunsa, artık bunu da kesmesi lazım gelmez. Çünkü vacip olan vazifesini yapmış bulunmaktadır. Fakat fakir kimsenin bu takdirde kesmesi lazım gelir. Çünkü fakirin satın aldığı kurban, kurban olmak üzere kesinleşmiş, kendisine vacip olmadığı halde bunun kurban olmasını gerekli kılmıştır.

Şirinevler Adak Kurban için alınan hayvanın, çalındıktan veya kaybolduktan sonra yerine başka kurban alınıp da daha sonra  o da kurban kesme günlerin de bulunsa bakılır. Sahibi zengin ise bunlardan dilediğini kurban keser, şu kadar var ki sonradan aldığının kıymeti noksan olduğu halde onu kesse aradaki fazla miktarı sadaka olarak verir. Fakat fakir ise her ikisini de kesmesi lazım gelir. Çünkü bunlar onun hakkında adak kurbanı mesabesindedir. Bununla beraber bir görüşe göre yalnız birisini de kesebilir.Şirinevler Adak Kurban