Halkalı Adak Kurban

14 Nisan , 2022Emre
Halkalı Adak Kurban

Kimlerin Boğazlayacakları Hayvanların Etleri Yenilip Yenilmeyeceği

Müslümanların ve vatandaş olsun olmasın, gayrimüslim olan ehli kitabın, yani Yahudiler ile Hristiyanların, hatta kadın bile olsa besmele ile _Allah Teala’nın ismini zikr ile boğazlayacakları koyun, sığır, deve gibi hayvanların etleri yenilebilir. Besmele tam kesilme halinde bulunacaktır. Bu şarttır. Halkalı Adak Kurban kesilmeden yer değişirse, mesela bu arada bir şey yenirse, başkası ile konuluşursa, bu besmele yeterli olmaz, kesim yeri değişmiş olur. Hatta müslüman veya ehli kitap bulunanve bismillah demeye aklı erip hayvanı kesmeye gücü yeten bir çocuğun veya delinin, dilsizin, sünnetsizin veya sarhoşun besmele ile keseceği bu gibi hayvanların etleri yenir.

Besmelenin unutulmak sebebiyle terk edilmiş olması, zarar vermez. Hatta ehli kitabın besmelede bulunup bulunmadıkları bilinmediği takdirde de kestikleri yenilebilir. Ekseri alimlerin görüşü böyledir. Mecusilerin, puta tapanların, mürtedlerin, Besmala-i şerife yi kasden terk eden Müslümanların veya ehl-i kitabin kestikleri yenilmez. Bunların etleri haram olmuş olur.

Meytenin Mahiyeti ve Hükmü

Halkalı Adak Kurban Kendi kendine ölmüş olan herhangi bir hayvana ‘’meyte’’ denir ki, temiz değildir, yenilmez. Boğazlanmayıp da boğulmak, başı koparılmak, başına tokmak vurulmak veya kulak tozuna şiş saplamak gibi gayri meşru bir surette öldürülen bir hayvanda meyte hükmündedir.

Yüksek yerden düşüp ölen,başka bir hayvanın boynuzu ile, kafası ile, veya tekmesi ile vurmasından dolayı ölen, bir taş veya kereste parçasının çarpması ile ölen, bir yırtıcı hayvan tarafından parçalanmakla ölen herhangi bir hayvandan da meytedir. Bu yüzden eti yenilmez.

Fakat esasen eti helal olan böyle bir hayvan henüz kendisinden az çok bir hayat bulunduğu halde besmele ile boğazlansa, eti yenilebilir. Halkalı Adak Kurban her zaman hizmetinizde…