İstoç Adak Kurban

20 Nisan , 2022Emre
İstoç Adak Kurban

İstoç Adak Kurban

İstoç Adak Kurban, kurban kelime olarak Arapça’dan gelmiştir. Arap dilinde uhdiye olarak ifade edilir. Kurban yaklaşmak ve isim olarak kendisiyle yaklaşılan anlamına gelir. Terim olarak manası ise; Allah’ü  Teala’ya yaklaşmak için kurban  niyetiyle belirli vakitte kesilen özel hayvanın adıdır. Kurbanda zekat gibi hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Kurban hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur;’’ Rabbin için namaz kıl ve Kurban kes’’ Müfessirlerin bazılarının görüşüne göre burada ki ‘’ namaz’’ bayram namazı,’’ kesmekten’’ kasıt ise kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanlardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a) de kurban kesmiş ve kurban kesmeyi öğretmiştir.

Kurban’ın Tarihçesi

Bilindiği üzere İstoç Adak Kurban olayı Hz. İbrahim ve oğlu İsmail ile başlar İbrahim (a.s) hanımı Hz. Hacer ve oğlu ismail’i  Mekke’ye yerleştirmişti. İbrahim (a.s) Şam’da ki evinde uyurken rüyasında oğlu İsmail (as.) ı kurban ettiğini görmüştü. İbrahim (a.s) bunun üzerine hemen Mekke’ye gitti ve İsmail’i annesinin yanında buldu. İsmail (as.) a ‘’Oğlum! Büyük ip ve büyük bir bıçak al. Sonra şu vadiye gidelim ve ev halkına odun toplayalım’’ dedi. Rabbinin rüyasında kendisine verdiği emirden bahsetmedi. Baba oğul Şi’b vadisine doğru yöneldikleri zaman, şeytan bir insan kılığına bürünüp, Allah’ın verdiği emrinden vazgeçirmek için İbrahim as.) ‘ın önüne geçti. Onu kandıramadı. İbrahim (as.) onu kovdu. Aynı şekilde İsmail ve Hacer (as.) de müdehale etmek istediyse de başaramadı.  Hepsi’de Allah’ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekte birleşti.

İbrahim (as) oğlu İsmail ile baş başa kalınca oğlum ben seni rüyamda boğazlıyor olarak gördüm diyerek, kendisine emrolunanı haber verdi ve İsmail (as) babacığım sana emrolunanı yap dedi. İstoç Adak Kurban için istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.