Merter Adak Kurban

18 Nisan , 2022Emre
Merter Adak Kurban

Merter Adak Kurban

Adak, insanların dinen yükümlü olmadığı halde, Hz. Allah’ın rızasına nail olabilmek için yaptığı güzel bir ibadeti veya iyiliği yapmaya söz vermesidir. Merter Adak Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Bir şartın gerçekleşmesine bağlanmış bir adak varsa bu şart gerçekleştiğinde adak kurbanın biran önce vakit kaybetmeden kesmesi gerekir. Herhangi bir şart olmamaksızın adanan adaklar istenen vakitte kesilebilir. Adak kurbanı kesimi için yıl içinde belirlenmiş özel bir tarih bulunmamaktadır. Kişi istediği zaman Allah rızası için kurban adayabilir.

Akika Kurbanı

Yeni doğan bebeklere şükür için kesilen kurbana Akika adı verilir. Akika kurbanı kesmek Merter adak kurbanı gibi vacip değil müstehaptır.  Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda da diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır. Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden itibaren buluğ çağına kadar süresi olsa da doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Akika kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir. Yani Akika kurbanını kişi kedisi kesebildiği gibi, tamamını bağış yaparak yoksul kimselerin et yemesine vesile olabilir. Kurban bağışlanırken veya kesilirken kesilecek çocuğun adı konulur. Yani kurban çocuğun adına kesilir.

 

Şükür Kurbanı

Hz. Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Şükür kurbanı her şey için kesilebilir. Kişi arzu ettiği şeye ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir, kişi adak adamadıkça şükür kurbanı kesmek zorunda değildir. Şükür kurbanı dileğiniz zaman kesilebilir. Ayrıca şükür kurbanı, temettü veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurbanda olmalıdır. Merter Adak Kurban akika kurbanı şükür kurbanları için istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.