Güngören Adak Kurban

5 Nisan , 2022Emre
Güngören Adak Kurban

Kurban İbadeti

Güngören Adak Kurban Kurban, bütün ümmetlere meşru kılınmış, İslam dininin nişanelerinden sayılan bir ibadettir. Nisap miktarı malı olan her Müslüman’a kesmesi emredilen, asaleten ve vekaleten ifası mümkün olan bir vecibedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine farz olan kurban ibadetini hicretin ikinci yılı emredildikten sonra her yıl ifa etmiştir. Hatta her yıl ümmeti içinde ayrıca kesmiştir. Kurban kesmek, hüküm olarak Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplerde müekket sünnettir. Deve, sığır, manda, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların erkeği de dişisi de kurban edilebilir.

Devenin beş yaşını bitirmiş, büyük başların iki yaşını doldurup üç yaşına basmış koyun ve keçinin ise bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yalnız koyunlarda altı ayını doldurup büyükleri kadar gelişmiş olanlar da kurban edilebilmektedir. Ayrıca kurban edilecek hayvanların sağlıklı, organlarının tam, ağır kusurlardan azade olması gerekmektedir. Bazı hafif kusurlar kurbana engel sayılmaz. Kurbanın, udhiyye, hac, şükür, adak, ceza nafile gibi kısımları vardır.

Kurban’da Aranan Şartlar

Bütün kurbanlarda aranan şartlar aynıdır. Kurbanın şartlarını taşıyan hayvanın usülüne uygun kesilmesi gerekir. Kesildiği zaman kurban vecibesi yerine gelmiş olmaktadır. Etinin yenilmesi ve taksimi sonra gelir. Bin dört yüz seneden beri ifa edilegelen kurban ibadeti elbette diğer ibadetler gibi kıyamete kadar devam edecektir. Günümüzde dünden farklı fazla bir değişiklik olmamakla beraber günün getirdiği bazı uygulama ve problemler de bulunmaktadır. Güngören Adak Kurban yaşı dolmamış oğlakların adak diye kesilmesi, büyük baş hayvanların suni yemlerle çabuk geliştikleri için iki yaşını doldurmadan kurban edilmeleri, kurban yerine bedelinin ödenmesi tartışmaları, kurban kesilirken şoklama yapılması, kilo ile kurban satılması, şehirleşmenin artması ile kurban kesiminde ki zorluklar bazı güncel sorunlardır.  Güngören Adak Kurban tüm kurbanlık çeşitleri için bize ulaşabilirsiniz.