Haznedar Adak Kurban

12 Nisan , 2022Emre
Haznedar Adak Kurban

Etleri Yenen Ve Yenmeyen Hayvanlar

 

Haznedar Adak Kurban, Tabiatında vahşilik ve adilik olmayan ve tabiatıyla iğrenç görünmeyen hayvanların etleri şartları dairesinde helaldir, yenilebilir.  Tavuk, kaz, ördek, zürefa, deve kuşu, güvercin bıldırcın, koyun, keçi, deve, sığır, manda gibi….. hayvanların yenilmesinde sakınca görülmemiştir.

Azı dişleriyle kapıp avlayan, parçalayan ve kendisini müdafaa eden hayvanların etleri haramdır, yenilmez. Kurt, ayı, arslan, kaplan, pars sincap, samur gibi hayvanlar bu kısımdadır. Azı dişleri olduğu halde bununla başkasına saldırmayan bir hayvanın eti ise yenilebilir. Deve gibi…

Tırnakları ile kapıp avlayan, tırmalayan ve tabiatıyla adi olan kuşların etleri de haramdır veya tahrimen mekruhtur. Kerkes, çaylak, kartal, kuzgun, akbaba alaca karga gibi… bunlar leş yemekten çekinmezler. Tırnaklı olduğu halde bununla hayvanları avlamayan bir kuş ise yenilebilir. Güvercin gibi…

Habis olan, yani tabiatıyla iğrenç bulunan bir takım hayvanların etleri de haramdır, yenilmez. Fare, akrep, yılan, kene kurbağa, kirpi böcek ve haşereler gibi… Görülüyor ki bu haram olan hayvanlardan bir kısmı yırtıcı bir tabiata sahiptir,  yaratılış itibari ile eziyet vericidir.  Haznedar Adak Kurban, insan ise nezih, mükerrem bir varlıktır. Bundan dolayı insanlar bu gibi adi, Zaralı hayvanların etlerinden korunmuştur. Gıdaların insanlar üzerinde iyi ve fena tesiri ise inkar edilemez. İnsan kendi faydasını arasa, İslam dininin müsaade ettiği şeylerden istifade, etmeli, men etmiş olduğu şetlerden de kaçınmalıdır. Başka selamet yolu yoktur.

Temiz olmayan şeyleri yemiş olan tavuk, koyun, sığır ve deve gibi hayvanların etleri, bir müddet hapsedilmemeksizin hemen kesildikleri takdirde mekruhtur. Çünkü bu halde etleri fena bir kokudan uzak olmaz. Hapis müddeti tavuklar için üç koyunlar için dört sığır ve develer için de on gündür. Böyle pislikle yaşayan bir hayvana cellale denir. Haznedar Adak Kurban