Merter Adak Kurban

9 Nisan , 2022Emre
Merter Adak Kurban

Kurbanın Cinsi Ve Kusurlu Olup Olmaması       

Merter Adak Kurban Kurbanlar, yalnız koyun ve keçi ile deve, sığır hayvanlarından, kesilebilir. Mandalar da sığır cinsinden sayılır. Bunların erkekleri ile dişi müsavidir. Bununla beraber koyun cinsinin erkeğin kurban etmek daha faziletlidir. Aynı şekilde devenin veya sığırın, erkeği ile dişisi etçe veya kıymetçe müsavi olsalar, dişisinin kurban edilmesi daha faziletlidir.

Koyun ile keçi ya birer yaşını bitirmiş bulunmalı veya koyunlar yedi, sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi gösterişli olmalıdır. Deve en az beş yaşını, sığır da iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır.

Tavuk horoz, kaz gibi ehli hayvanlar. Kurban olmaz. Bunları kurban niyetiyle kesmek tahrimen mekruhtur. Çünkü bunda Mecusilere bir benzeyiş vardır. Etleri yenilen vahşi hayvanlar da kurban olmaz.

Bir koyun veya keçi, yalnız bir kişi namına kurban olabilir. Bir deve veya bir sığır ise birden yedi kişi adına kadar kurban olabilir. Yeter ki, ortaklardan her biri müslüman olup bu hayvanın yedide birine sahip olsun ve kendi hissesini Hak rızası için kurban kesecek bulunsun. Merter Adak Kurban ortaklar kesilen kurbandan hisselerini ayırmak isterlerse tartı ile ayırırlar, göz kararı ile ayıramazlar.

Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuzlu ve deli olmasında, boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzun biraz kırık bulunmasında ve kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarında kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düşmüş olmasında, tenasül uzvu bulunmayıp kesilmiş, burma bir halde yaşamasında bir sakınca yoktur.

İki gözü veya bir gözü kör olan, dişlerinin ekseri düşmüş veya kulakları kesilmiş olan boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, kulağının veya kuyruğunun yarısından fazlası veya memelerinin başları kopmuş bulunan, kulakları veya kuyruğu doğuştan bulunmayan bir hayvan kurban olmaz. Merter Adak Kurban Hizmetinizde…