Merter Adak Kurban

15 Aralık , 2021Emre
Merter Adak Kurban

Adak kurban İslam dininde yer alan bir ibadet şeklidir. Ancak bu ibadet farz değildir. Kişiler bir dileklerinin gerçekleşmesini istediklerinde adak adayabilirler. Bu dilekleri gerçekleştiğinde ise adaklarını yerine getirmeleri gerekir. Yani kişilerin sorumlu olmadığı halde bir ibadeti kendine farz kılmasına verilen isimdir.

Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların verdikleri sözü tutmaları gerektiği ile ilgili pek çok ayet bulunur. Özellikle Allah’a adak adayan kişilerin bu adağını yerine getirmesi son derece önemli bir konudur. Bir şarta bağlı kurban adağında bulunan kişilerin dilekleri gerçekleştiği zaman adaklarını yerine getirmesi gerekir. Bunun için de kurbanlık almak gerekir.

Adak Kurbanının Ne Gizi Özellikleri Bulunmalıdır?

Merter Adak kurban satın alırken hayvanın bazı özelliklerine dikkat etmek gerekir. Öncelikle hayvanın belli bir yaşı tamamlamış olması önemli bir konudur. Develerin 5 yaşını doldurmuş olması, sığırların 2 yaşını doldurmuş olması, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bununla birlikte koyunlar 6 aylık olduktan sonra besili ise o zaman kurban edilmelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur.

Merter kurbanlık hayvanların sağlıklı ve tüm azalarının tam olması gerekir. Kesilecek olan hayvanın besili olması da önemlidir. Boynuzları kökünden kırık, dişleri olmayan, kuyruğu ve kulakları kesik, hasta, zayıf ve düşkün hayvanların kurban kesilmesi mümkün değildir.

Adaktan Vazgeçmek Mümkün Müdür?

Kur’an’da söz veren Müslümanların sözlerinde durması gerektiği pek çok ayette geçer. Bunun yanında Allah’a verilen sözlerin de tutulması önemlidir. Bunun yanında kişilerin yaptığı adaklara uygun davranması da iyi kul vasıfları arasında yer alır.

Hz. Peygamber’de (SAV) Müslümanların adaklarını yerine getirmeleri gerektiğini emretmiştir. Bir kişi bir isteğinin gerçekleşmesi durumunda kurban keseceğini söylerse o zaman isteği gerçekleştiğinde bu adağını muhakkak yerine getirmesi gerekir. Kurbanlık alacak kişiler firmamız ile iletişime geçebilir.